Автор: Снежана Чадиковска Категорија: критика
НОВА ДИМЕНЗИЈА НА МАКЕДОНСКОТО ТВОРЕШТВО
КОН РЕЦИТАЛОТ НА МИЛАН ФИРФОВ БАРИТОН И ДИМИТРИЕ БУЖАРОВСКИ ПИЈАНО ОД СКОПЈЕ И КОНЦЕРТОТ НА КАМЕРНИОТ ХОР ОД ГЕТЕБОРГ, ШВЕДСКА НА ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1989

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НЕИЗНЕВЕРЕНИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.12.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НЕЗАБОРАВНО МАТИНЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.08.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСЕКОЈДНЕВЕН РЕПЕРТОАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.07.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОКО ИСПОЛНУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕТКО ЗАДОВОЛСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1963