Автор: Марко Коловски Категорија: критика
КОНЦЕРТ СО ИНСТРУКТИВНА ВРЕДНОСТ
Концерт на квинтетот „Ариранг“

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 21.12.2009

Автор: Драган Серафимовски Категорија: критика
НА МАГИЧНАТА ФЛЕЈТА И ТРЕБАШЕ ПУБЛИКА
концерт на македонската филхармонија во домот на арм

Периодика: Дневник Датум: 21.12.2004

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
РАДОСТ ВО МУЗИЦИРАЊЕТО
Есенски музички свечености

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 20.11.2001

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
АФИНИТЕТ КОН СОВРЕМЕНИОТ ИЗРАЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ОДНЕГУВАНО ЧУВСТВО ЗА ТИМСКА РАБОТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.03.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОК УМЕТНИЧКИ ДОСТРЕЛ

Периодика: Вечер Датум: 22.03.1974

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ФАСЦИНАНТНИОТ КОНДРАШИН

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.03.1961

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ЕДНА ОПЕРСКА – ОМНИБУС ПРЕТСТАВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.02.1957