Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВА ИГРА
кон годишниот концерт на уленицит на МБУЦ „Илија николовски луј“

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.04.1997

Автор: Татјана Петковска Категорија: критика
БАЛЕТСКИ КАДРИ СО ПРЕДИЗВИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.06.1985

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
„БАЛЕТСКИ КОНЦЕРТ“ ВО МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

Периодика: Вечер Датум: 19.06.1968