Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
ЗАГРЕПСКО БИЕНАЛЕ. МЕЃУ СТРУЧНОСТА И АТРАКТИВНОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1971

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
НОВИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ НА ШТОКХАУЗЕН

Периодика: Вечер Датум: 21.05.1969

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ДОБАР ПРИЕМ НА ТВОРБА ОД ПРОШЕВ

Периодика: Вечер Датум: 11.05.1969

Автор: Мирјана Миљовска Категорија: критика
КОЈ И ШТО ЗА СОВРЕМЕНАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1961