Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
СПИРИТУАЛНО ОТВОРАЊЕ НА ОХРИДСКО ЛЕТО
ОХРИДСКО ЛЕТО 2008

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.07.2008

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
„СКОПЈЕ 78“

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.11.1978

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПЕСНА КОЈА ДОПИРА ДО СРЦЕТО. ОЛИВЕР ДРАГОЕВИЌ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.10.1978

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
ЗАБАВНАТА МУЗИКА ТРЕБА ДА РЕЛАКСИРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.11.1976

Автор: П. Трајковски Категорија: Осврт
ЗА МЛАДИТЕ И ЗАБАВНАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.11.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: Осврт
ПОТРЕБА ЗА СОПСТВЕН СТИЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.11.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: есеј
ШТО СО ЗАБАВНАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.10.1975

Автор: Бранко Каракаш Категорија: Осврт
КАДЕ ОДИ НАШАТА ЗАБАВНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.12.1973

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВЕДРО, ЗАБАВНО, ЗАДОВОЛУВАЧКО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.05.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ГОЛЕМА РЕВИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.04.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ЗАДОВОЛНИ – НЕЗАДОВОЛНИ: КОНЦЕРТ НА ГРУПА ПЕАЧИ НА ЗАБАВНИ МЕЛОДИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НОВ ПОДЕМ НА БИТОЛСКОТО КУД „СТИВ НАУМОВ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.09.1963

Автор: О. Категорија: друго
АЛЕКСАНДАР ЏАМБАЗОВ: АФИНИТЕТИ И ЗА ОПЕРЕТСКО-РЕВИЈАЛНА КОМПОЗИЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.04.1963

Автор: Ѓоко Ѓорѓиев Категорија: критика
ПОСТОЈАН РАСТЕЖ НА НАШАТА ЗАБАВНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.09.1959