Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕИЗБРИШЛИВ БЕЛЕГ НА НАШЕТО КУЛТУРНО ЖИВЕЕЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1980

Автор: Татјана Петковска Категорија: критика
НОВА СРЕДБА СО „ПЕСНА НАД ПЕСНИТЕ“.

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
АФИРМИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1974

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
БАЛЕТСКА КОМПОЗИЦИЈА ОД ВРВНА ВРЕДНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1967

Автор: Ѓ. Поповски Категорија: интервју
ЧУВСТВУВАМ ДОЛГ КОН СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.11.1964