Автор: Јулијана Жабева Папазова Категорија: критика
ДЕЛОТО НА НИКОЛОВСКИ ИНСПИРАЦИЈА ЗА ФИЛХАРМОНИЧАРИТЕ
СВЕЧЕН КОНЦЕРТ ЗА 65 ГОДИНИ МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 28.11.2009

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
СЕКОЈ ДЕН СЕ СВИРИ ДЕЛО ОД ДОМАШЕН КОМПОЗИТОР
ИЗНЕНАДУВАЧКА ШЕСТЅМЕСЕЧНА СТАТИСТИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.2009

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
СО ВЕЧЕРТА НА КАМЕРНА МУЗИКА СЕ ПРОСЛАВИ 60-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА СОКОМ
ГОДИШНИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.07.2007

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВ КОНЦЕРТ СО МАКЕДОНСКИ КОМПОЗИТОРИ И ИЗВЕДУВАЧИ
СОКОМ со концерт ја прослави 60-годишнината од постоењето

Периодика: Утрински весник Датум: 17.07.2007

Автор: Јордан Јовев Категорија: критика
МУЗИЧКА ВЕЧЕР СО НЕОБИЧЕН ШАРМ
Кон свеченото затворање на ,,Охридско лето"

Периодика: Утрински весник Датум: 14.09.2005

Автор: Викторија Коларовска Гмирја Категорија: критика
КУЛМИНАТИВНО ФИНАЛЕ
кон концертот на Балканската филхармонија на „Есенските музички свечености“

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.12.2001

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
СПЕКТАКУЛАРНА НАЈАВА НА ЗАЕДНИШТВО
КОНЦЕРТ НА „БАЛКАНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА“ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Дневник Датум: 03.12.2001

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ТВОРЕШТВОТО Е ВЕЧЕН МЕМОРИЈАЛ НА УМЕТНИКОТ
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Дневник Датум: 19.04.2001

Автор: Роза Нолчева Категорија: критика
ПРОСТОР ЗА МАКЕДОНСКИОТ КОМПОЗИТОРСКИ ИЗРАЗ
За концертот на Македонската филхармонија посветен на композиторот Властимир Николовски

Периодика: Вест Датум: 16.01.2001

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ВЉУБЕНИК ВО СОВРЕМЕНИОТ МУЗИЧКИ ИЗРАЗ
кон рециталот на ганка самоилова цветановска, „охридско лето 99“

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1999

Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ВРВНО ТЕХНИЧКО МАЈСТОРСТВО
кон концертот на виолинистот михајло куфојанакис на виолина и маја кастратовиќ на пијано

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1998

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ДОСТОЈНА ВИОЛИНСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
кон концертот на михајло куфојанакис на виолина и маја кастратовиќ на пијано

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.01.1998

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
ДВИЖЕЧКА СИЛА
концерт по повод 50-годишниот јубилеј на сојузот на музичките уметници на македонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.10.1997

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ПРЕЦИЗНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
кон концертот на гудачкиот оркестар „душан сковран“ на „охридско лето“

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.08.1996