Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ВЉУБЕНИК ВО СОВРЕМЕНИОТ МУЗИЧКИ ИЗРАЗ
кон рециталот на ганка самоилова цветановска, „охридско лето 99“

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1999

Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ВРВНО ТЕХНИЧКО МАЈСТОРСТВО
кон концертот на виолинистот михајло куфојанакис на виолина и маја кастратовиќ на пијано

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1998

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ДОСТОЈНА ВИОЛИНСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
кон концертот на михајло куфојанакис на виолина и маја кастратовиќ на пијано

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.01.1998

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
ДВИЖЕЧКА СИЛА
концерт по повод 50-годишниот јубилеј на сојузот на музичките уметници на македонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.10.1997

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ПРЕЦИЗНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
кон концертот на гудачкиот оркестар „душан сковран“ на „охридско лето“

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.08.1996

Автор: Викторија Коларовска-Гмирја Категорија: критика
ВИРТУОЗНО ФИНАЛЕ
кон концертот на елена мисиркова лоза во домот на арм во скопје

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1996

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗВЕДУВАЧКА УПОРНОСТ
за четирите концертни вечери на манифестаццијата „денови на македонската музика“

Периодика: Вечер Датум: 30.03.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРИ НОВИ СИМФОНИСКИ ДЕЛА
концерт на македонската филхармонија со дела од македонски автори, диригент андреј андреев од бугарија

Периодика: Вечер Датум: 23.03.1994

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ЗВУЧНА ЦЕЛИНА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.03.1994

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
СОЛИДНИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1993