Автор: Драган Бојаџиев Категорија: критика
ПРВ НАСТАП НА РАДИО-КВАРТЕТОТ

Периодика: Разгледи Датум: 12.02.1956