Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
КОНЦЕРТ СКОПСКОГ КВАРТЕТА

Периодика: Вардар Датум: 07.02.1936