Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ЗРЕЛА УМЕТНИЧКА ИГРА
НАСТАП НА СОВЕТСКИТЕ МУЗИЧАРИ АЛЕКСАНДАР РУДИН И ВЛАДИМИР СКАНАВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.10.1988

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НОВИ ИСПОЛНУВАЧКИ ВИЗУРИ

Периодика: Вечер Датум: 13.11.1985