Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ХАРМОНИЧНА СИНТЕЗА МЕЃУ КУЛТУРАТА И ИНСТИКТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.03.1977

Автор: М.М. Категорија: критика
НОВИ ДОСТИГАЊА И ОБВРСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.10.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ШИРОК ДИЈАПАЗОН НА МОЖНОСТИ И ИНТЕРЕСИРАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.03.1976

Автор: М. Маневски Категорија: интервју
УМЕТНИКОТ МОРА ДА ГО ДАВА МАКСИМУМОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.03.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДОЛОВЕНИ СОДРЖИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.12.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВОНРЕДНА СЕНЗИБИЛНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 01.08.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ДОСЛЕДЕН НА ЛИСТОВОТО КРЕДО

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ОДГЛЕДАН СОВРЕМЕН КАМЕРЕН ЗВУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НОВИ ЗВУЧНИ ПРОСТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВРЕДНОСТИ СО МОЖНИ ДАЛЕКУСЕЖНИ ПОСЛЕДИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.10.1973