Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВЕ ПРИВЛЕЧНИ МУЗИЧКИ СРЕДБИ
за рециталите на кларинетистот борис танасков и на виолинското дуо гаврислка - братоев

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.03.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
СЕКОЈА ИЗВЕДБА ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.12.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРИЈАТНИ МИГОВИ СО СКОПСКИТЕ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.08.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МАКЕДОНСКОТО КАМЕРНО-СОЛИСТИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1978

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
УБАВО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА СЛИКАРОТ МАТИС

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.04.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ОСВЕЖУВАЊЕ ВО КОНЦЕРТНИОТ ЖИВОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.02.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РАЗНОВИДНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1975

Автор: Димитрија Бужаровски Категорија: критика
РАЗНОВИДНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Вечер Датум: 02.11.1973