Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДАЛИ ТАКОВ ПОЧЕТОК?
МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Вечер Датум: 21.05.1996

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СТАТИЧНА И ИСТРОШЕНА „НОРМА“
За „норма“ под диригентство на александар лековски со анастасија димитрова, анастасија мухиќ и никола гагов

Периодика: Вечер Датум: 13.05.1992

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
АТРАКТИВНИ НУМЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1989

Автор: Г. Коруновски Категорија: критика
КАРМЕН НА НАШАТА ФАНТАЗИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1986

Автор: С.Пановска Категорија: критика
БЛЕДА НОРМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.05.1986

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗАДОВОЛНА ПУБЛИКА

Периодика: Вечер Датум: 29.05.1985

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
УСПЕШНА КРЕАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНГАЖИРАНА ПРЕТСТАВА

Периодика: Вечер Датум: 29.05.1984

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕВОЕДНАЧЕНИ СОЛИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.06.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВЕ ДОБРИ ПРЕТСТАВИ

Периодика: Вечер Датум: 31.05.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
МЕЃУ ЛИРСКОТО И ДРАМСКОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВА РАЗЛИЧНИ ВАЛЕРИ

Периодика: Вечер Датум: 27.05.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
СТАНДАРДНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ЗАСЛУГИ НА ДИРИГЕНТОТ ТАНРИКУЛУ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1981