Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ПОЛЕТ И СВЕЖИНА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.11.1988

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
НАГОРНА ЛИНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.02.1984

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВА КОНЦЕРТА СО ГУДАЧИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.06.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПОЧЕТОК ШТО ВЕТУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МЛАДИ КОИ ВЕТУВААТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1977

Автор: М. Маневски Категорија: критика
ВИСТИНСКО СТИМУЛИРАЊЕ НА МУЗИКОЛОШКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ВИОЛИНСКАТА РЕПРОДУКЦИЈА-ВО ЦЕНТАРОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗРАБОТЕНА КОНЦЕПЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДЕН ЧЕКОР НАПРЕД

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.03.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СПОКОЈНА И ДОСТОИНСТВЕНА ЛИРИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.06.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: Осврт
БОГАТА КОНЦЕРТНА ДЕЈНОСТ, САЛОНОТ 19,19

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1974