Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ДЕВАЛВИРАНИ ВРЕДНОСТИ
КОН ОПЕРАТА БРАЗДА ОД БЛАГОЈ ТРАЈКОВ ИЗВЕДБА НА ОПЕРАТА ПРИ МНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.11.1989

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ХЕТЕРОГЕНИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.06.1987

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ЕДНОЛИЧНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1987

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ВИСОКИ УМЕТНИЧКИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1987

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
УСПЕШНА БАХОВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.03.1985

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
СО ПОРАКИТЕ НА МУЗИЧКИТЕ СОДРЖИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.03.1985

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ДОСТОИНСТВА НА МУЗИЧКАТА КУЛТУРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.02.1985

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ОДРАЗ НА ЕМОЦИИТЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.02.1985

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.02.1985

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ВЕЧЕР НА ДОМАШНО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.12.1984

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ ДОСТОИНСТВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.10.1984

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
УСПЕШНА КРЕАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1984

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
СОЛИСТИЧКИ ОСЦИЛАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1984

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ИМПРЕСИВНА КАРМЕН

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1984