Автор: Вера Соколова Категорија: критика
МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ 1987

Периодика: Македонско радио - Трета програма Датум: 03.06.1987

Автор: Вера Соколова Категорија: критика
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА 1986
ДММ 1986

Периодика: Македонско радио - Трета Програма Датум: 12.11.1986