Автор: Васка Наумовска-Томовска Категорија: критика
СОВРШЕНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1990

Автор: Васка Наумовска-Томовска Категорија: критика
ИМПРЕСИВЕН НАСТАП

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.07.1990