Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
„ПАЉАЧИ“ ОДНОВО НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.10.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
„АНДРЕ ШЕНИЕ“ – HOBA ПРЕМИЕРА HA СКОПСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.03.1956

Автор: Тихомир Титизов Категорија: критика
„ЗАСПАНАТА УБАВИЦА“ НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Разгледи Датум: 22.02.1955