Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПУБЛИКАТА СЕ ОСИПУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.02.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДАЛЕКУСЕЖНА ИНИЦИЈАТИВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.02.1968