Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ВИСОКИ КРЕАТИВНИ ДОСТРЕЛИ НА БРАНЃОЛИЦА И СТЕФАНОВСКИ
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.2005

Автор: Валериј Стефановски Категорија: критика
НАСТАН ЗА ПАМЕТЕЊЕ
Интерфест-Битола-2002

Периодика: Утрински весник Датум: 26.10.2002

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ГЕРШВИНОВА СИМФОНИСКА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.07.1981

Автор: М. Маневски Категорија: критика
СМОТРА НА НАШИТЕ МУЗИЧКИ ДОСТИГАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.10.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОБУДЕНИ ИНТЕРЕСИРАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.11.1973