Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МЕЃУ ТЕМПЕРАМЕНТОТ И МОЖНОСТИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.08.1976