Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ВИСОКИ МУЗИЧКИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.03.1984

Автор: Бранко Глигоров Категорија: критика
ПРЕКРАСЕН АНСАМБЛ ОД ЕНТУСИЈАЗИРАНИ МУЗИЧАРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.09.1968

Автор: К.Г. Категорија: критика
ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ: ВАНЧО ЧАВДАРСКИ ЗА СВОИТЕ ВПЕЧАТОЦИ ОД ГОСТУВАЊЕТО ВО СОВЕТСКИОТ СОЈУЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.09.1965