Автор: Р. Кузмановски Категорија: критика
ИНТЕРЕСНА ДИРИГЕНТСКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.04.1966

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРИЈАТНА ВОЗБУДА: ПРИСУСТВО НА МНОГУБРОЈНА ПУБЛИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.02.1966