Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ВИЕНСКИТЕ КЛАСИЧАРИ И ОГРИНЧУК КАКО ПОПРАВЕН ИСПИТ
нов концерт на филхармоничарите

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.12.2011

Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
ЗВУЧНОСТ БЕЗ КОМПАКТНОСТ НА ОРКЕСТАРОТ
ОБЕДИНЕТ СИМФОНИСКИ ОРКЕСТАР - ДИРИГЕНТ АЛЕКСАНДАР ЛЕКОВСКИ

Периодика: Дневник Датум: 09.04.2003

Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
КОМПАКТНОСТА НА ЗВУКОТ ДОВЕДЕНА ДО КУЛМИНАЦИЈА

Периодика: Дневник Датум: 04.02.2003

Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
БЕТОВЕНОВА ВЕЧЕР А БЕЗ БЕТОВЕНОВИ ДЕЛА
МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА - СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ СО ГОСТИ ОД БУГАРИЈА

Периодика: Дневник Датум: 09.04.2002

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
УСПЕШНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.12.1987

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
МИРЈАНА ВУКДРАГОВИЌ – СОЛИСТ HA XI СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ

Периодика: „Културен живот" Датум: 01.06.1960

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ДВАЈЦА МЛАДИ УМЕТНИЦИ НА КОНЦЕРТОТ НА СКОПСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1956