Автор: С. Ѓуровска Категорија: интервју
ОД ИЗВОРИТЕ НА ЦРКОВНАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.10.1986

Автор: С. Ѓуровска Категорија: критика
БАЛЕТОТ „КОШТАНА“ ОД БРАНЃОЛИЦА НА ПОЛСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.06.1979

Автор: С. Ѓуровска Категорија: интервју
ОСНОВНА ОСОБЕНОСТ НА МУЗИКАТА-ХУМАНИЗМОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.05.1977

Автор: С. Ѓуровска Категорија: интервју
ОПЕРАТА-ДУХОВНА ПОТРЕБА НА НАРОДОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1976

Автор: С. Ѓуровска Категорија: интервју
АКАДЕМИИТЕ ДАВААТ САМО КОНЦЕРТНИ ИЗВЕДУВАЧИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.05.1976