Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗА СЕКОГО ПО НЕШТО!
концертна хроника

Периодика: Вечер Датум: 24.12.1995