Автор: Р. Куз. Категорија: критика
ЕДНА ВЕЧЕР СО МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.04.1960

Автор: Властимир Николовски Категорија: критика
ВЕЧЕР НА СЛОВЕНСКА МУЗИКА

Периодика: Разгледи Датум: 11.12.1955