Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОПИРИ СО ИНТЕРЕСНИ ЗВУЦИ
за симфонискиот концерт на Македонската филхармонија под диригентство на Јуриј Алиев од Санкт Петерсбург -Русија

Периодика: Вечер Датум: 11.03.1993

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕПРИФАТЛИВ ЕСТЕТСКИ ПРИОД
ЗА КОНЦЕРТОТ НА ПИЈАНИСТИЧКОТО ДУО ХАЏИ ГЕОРГИЕВА-КОРОЉОВ

Периодика: Вечер Датум: 06.03.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СУШТИНСКА ВИРТУОЗНОСТ И СЕНЗИБИЛНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 18.07.1985

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
СУПТИЛНО КОНЦЕРТИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.03.1984

Автор: Веле Митаноски Категорија: интервју
„СВЕТА СОФИЈА“-РАДОСТ И ОДГОВОРНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 13.08.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВЕ АТРАКТИВНИ ДУА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ПРИЈАТНА СРЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.02.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МАКЕДОНСКОТО КАМЕРНО-СОЛИСТИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ВИРТУОЗНО И ЕЛЕГАНТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.05.1977

Автор: М. Маневски Категорија: критика
СМОТРА НА НАШИТЕ МУЗИЧКИ ДОСТИГАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.10.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КАМЕРНО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.04.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ФРАНК И ПРОШЕВ НАЈУСПЕШНО ИЗВЕДЕНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.04.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
НАДАРЕНО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.02.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СОВРЕМЕНО ТОЛКУВАЊЕ НА ТОНСКАТА МАТЕРИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.12.1975