Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
НЕСЕКОЈДНЕВНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ШОПЕНОВАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.05.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
КОНЦЕРТОТ НА САМАРЏИСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.01.1978

Автор: Е. Таковски Категорија: критика
КОНЦЕРТ ЗА ТАТКО МИ

Периодика: Вечер Датум: 27.07.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
КУРИОЗИТЕТ ВО НАШИОТ МУЗИЧКИ ЖИВОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.03.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТФАТОТ НА САМАРЏИСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.03.1969