Автор: Властимир Николовски Категорија: есеј
ОКОЛУ ПРОБЛЕМОТ НА УМЕТНИЧКАТА СОВЕСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1964