Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ДОПАДЛИВИ РЕШЕНИЈА
КОН ИЗВЕДБАТА НА ОПЕРАТА ЉУБОВНА НАПИВКА ОД ГАЕТАНО ДОНИЦЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.11.1988

Автор: Петре Богдaнов-Кочко Категорија: критика
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНО И ТЕМПЕРАМЕНТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1967

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧУДЕСНА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.03.1966