Автор: Марко Коловски Категорија: критика
РАДОСТ И НОСТАЛГИЈА – ДММ 2022

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.11.2022

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ИЗВОНРЕДЕН ИЗБОР НА ТЕМИ СО „САКСОФОНКВАДРАТ“
Кон концертите на „Саксофонквадрат“ и македонска филмска музика на „Денови на македонска музика“

Периодика: Утрински весник Датум: 29.03.2008

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ТРИ НОВИ ДЕЛА ОД МАКЕДОНСКИ КОМПОЗИТОРИ
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА 2006

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.04.2006

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ВИСОКИ КРЕАТИВНИ ДОСТРЕЛИ НА БРАНЃОЛИЦА И СТЕФАНОВСКИ
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.2005

Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
ТАНЦОВА АРХИТЕКТУРА ОД КОЈА ЗРАЧАТ ЕМОЦИОНАЛНИ АСОЦИЈАЦИИ
праизведбата на балетското дело "Силјан повторно лета"

Периодика: Утрински весник Датум: 02.07.2002

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
КРУНА НА РАБОТАТА НА ЗАЛЕЗОТ ОД КАРИЕРАТА
Разговор со Љубомир Бранѓолица

Периодика: Утрински весник Датум: 13.04.2002

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ДММ 2002 – ОСВРТ
ретроспектива

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.04.2002

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ДММ 2001 – ОСВРТ
КОНЦЕРТ НА АНСАМБЛ „ИКСИОН“, КАМЕРНО СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ, ВЕЧЕР НА БАЛКАНСКА МУЗИКА, КОНЦЕРТ НА ДЕЛА ОД МЛАДИ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 22.04.2001

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ТВОРЕШТВОТО Е ВЕЧЕН МЕМОРИЈАЛ НА УМЕТНИКОТ
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Дневник Датум: 19.04.2001

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
МАКЕДОНСКИ МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ
Љубомир Бранѓолица „музика - 50 години со вас“

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.05.2000

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
МАКЕДОНСКИОТ МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ НА БРАНЃОЛИЦА

Периодика: Македонско радио Датум: 14.04.2000

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
НАВРАЌАЊЕ НА „ТРАГИТЕ ВО ВРЕМЕТО“
Реецензија на книгата „50 години со вас“ од Љубомир Бранѓолица

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.01.2000