Автор: Бојан Шашевски Категорија: критика
ИНТИМНО КОНЦЕРТНО ДОЖИВУВАЊЕ НА ИЗВОРНИОТ МЕЛОС
концерт на македонскиот етносостав „Љубојна“,

Периодика: Утрински весник Датум: 12.04.2010

Автор: Дамјана Ивановска Категорија: критика
„ЉУБОЈНА“ ПЛЕНЕШЕ СО МУЗИКА И СО ПОЕЗИЈА
КОНЦЕРТ НА ГРУПАТА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Време Датум: 12.04.2010

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
МАКЕДОНСКА ПЕСНА ВО КОСМОПОЛИТСКИ ДУХ
Кон албумот „Песна за мојата песна“ на македонската група „Љубојна“

Периодика: Утрински весник Датум: 02.11.2009

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
„ЉУБОЈНА“ – МУЗИЧКА КРСТОСНИЦА КОН СВЕТОТ
разговор со Вера Милошевска

Периодика: Утрински весник Датум: 15.06.2009

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
МАКЕДОНСКА ЗВУЧНА КРЕАТИВНОСТ
На македонската вечер на „Оф-фест“ настапија „Проект жлуст“ и „Љубојна“

Периодика: Утрински весник Датум: 04.06.2009