Автор: Драган Костиќ Категорија: критика
КАКО ДА СЕ ВРТЕА ПЛОЧИ
настапот на „автограм“ во дискоклубот „турист“

Периодика: Вечер Датум: 21.01.1981