Автор: Марко Коловски Категорија: критика
МАЈСТОРИ НА ИНСТРУМЕНТОТ
КОН КОНЦЕРТОТ НА ТРИОТО ЦИРИХ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1994

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
СУПЕРИОРНИ ИНТЕРПРЕТАТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.08.1993