Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕ ПОТАМУ ОД ПРОСЕЧНОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОВТОРНА СРЕДБА. ЗА „ТРАВИЈАТА“ НА ВЕРДИ

Периодика: Вечер Датум: 26.05.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПОЧЕТОК ШТО ВЕТУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТВРДЕНО РЕНОМЕ

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДОБРО ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕКОМПЛЕТНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 17.05.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОБРОДОЈДЕНИ ГОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 25.05.1977

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ПРИЈАТНО ИЗНЕНАДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.05.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБЕДИТЕЛНА ИСПОЛНИТЕЛСКА КОНЦЕПЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
САМО ОСВЕЖЕНА ПРЕТСТАВА

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПРИЈАТНО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ХЕТЕРОГЕНА „ТРАВИЈАТА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.05.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НА ОЧЕКУВАНОТО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.11.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ДОЖИВЕАНА СРЕДБА СО ВЕРДИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1974