Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ИЗВОНРЕДНИ СОЛИСТИ ВО МУЗИЧКИ ПОДАРОК НА „БЛАГОВЕСТИЕ“
свецен концерт на македонската филхармонија

Периодика: Дневник Датум: 13.04.2000

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПУБЛИКАТА ВООДУШЕВЕНА
кон концертот на македонскат филхармонија на фестивалот „софиски музички недели 99“

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.06.1999

Автор: Љубомир.Бранѓолица Категорија: критика
ПОТРАГА ПО НЕДОФАТЛИВОТО
кон годишниот концерт на учениците од мбуц „илија николовски луј“ од скопје

Периодика: Вечер Датум: 17.04.1996

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕАТРАКТИВНО И БЕСМИСЛЕНО

Периодика: Вечер Датум: 27.03.1996

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕПАК ВОЗБУДЛИВО
за првиот концерт на „деновите ...“, маестро ангел шурев со камерниот оркестар на мртв

Периодика: Вечер Датум: 22.03.1995

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
СУПЕРИОРНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА НА ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.07.1993

Автор: Викица Костоска Категорија: критика
СОВРЕМЕНА МУЗИКА ЗА НАЈМЛАДИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.11.1992

Автор: Снежана Чадиковска Категорија: критика
НОВА ДИМЕНЗИЈА НА МАКЕДОНСКОТО ТВОРЕШТВО
КОН РЕЦИТАЛОТ НА МИЛАН ФИРФОВ БАРИТОН И ДИМИТРИЕ БУЖАРОВСКИ ПИЈАНО ОД СКОПЈЕ И КОНЦЕРТОТ НА КАМЕРНИОТ ХОР ОД ГЕТЕБОРГ, ШВЕДСКА НА ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1989

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
УВЕРЛИВО И СИГУРНО
КОН ОПЕРАТА РАЗДЕЛБА ОД ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.05.1988

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕВООБИЧАЕНА ПРЕТСТАВА
ЗА ОБНОВЕНАТА РАЗДЕЛБА НА ТРАЈКО ПРОКОПЕВ ВО ИЗВЕДБА НА ОПЕРАТА ПРИ МНТ

Периодика: Вечер Датум: 11.05.1988