Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
ВОНВРЕМЕНОСТА НА СТРАСТА, ЉУБОВТА, НЕДОРАЗБИРАЊЕТО И ТРАГИКАТА
Кон музичко - балетското дело "Охридската робинка Ташула"

Периодика: Утрински весник Датум: 26.04.2004

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
НОВО ВИДУВАЊЕ НА РОМЕО И ЈУЛИЈА

Периодика: Вечер Датум: 06.05.1987

Автор: Татјана Петковска Категорија: критика
ОБНОВА И СМЕНА НА ГЕНЕРАЦИИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.01.1985

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
НАД ОЧЕКУВАНОТО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.07.1979

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
РАЗЛИЧНИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Вечер Датум: 17.06.1978

Автор: Татјана Петковска Категорија: критика
НОВА СРЕДБА СО „ПЕСНА НАД ПЕСНИТЕ“.

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1977

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
ИЗВОНРЕДЕН РЕПЕРТОАРСКИ ПОТЕГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.11.1976

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ПОЛЕТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ПОВОД: ЛИТЕРАТУРА. КОН ПРЕМИЕРАТА НА БАЛЕТОТ „КИКОТОТ НА ГРОЗДАНА“ ОД ДАНЕ ШКЕРА НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.12.1974

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
ДОБРИ ВЕТУВАЊА НА МЛАДИТЕ БАЛЕРИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1973

Автор: Борис Петковски Категорија: критика
„РАЈМОНДА“ НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.01.1969

Автор: Борис Петковски Категорија: критика
НЕКОЛКУ ЗБОРА ЗА БАЛЕТСКАТА ПРЕМИЕРА „ОТЕЛО“

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.10.1966

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ПРЕМИЕРНА ИЗВЕДБА НА „СТРЕМЕЖИ“ И „ТАМАРА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.02.1966