Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
ЗАПЛЕТКАНИОТ БАРТОК МАЗНО ОТПЛЕТКАН ОД ФИЛХАРМОНИЈАТА
роденденски концерт на македонската филхармонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.11.2010

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
СЕКОЈ ДЕН СЕ СВИРИ ДЕЛО ОД ДОМАШЕН КОМПОЗИТОР
ИЗНЕНАДУВАЧКА ШЕСТЅМЕСЕЧНА СТАТИСТИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.2009

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ИЗВОНРЕДЕН ИЗБОР НА ТЕМИ СО „САКСОФОНКВАДРАТ“
Кон концертите на „Саксофонквадрат“ и македонска филмска музика на „Денови на македонска музика“

Периодика: Утрински весник Датум: 29.03.2008

Автор: Јулијана Жабева Папазова Категорија: критика
МУЗИЧКИ ГОВОР НА МАКЕДОНСКОТО МИНАТО
ОТВОРЕНИ ДЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА ВО МОБ

Периодика: Дневник Датум: 27.03.2008

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЗБИЕНА И КВАЛИТЕТНА ПРОГРАМА
Богат концертен Живот со 'Денови на македонската музика"

Периодика: Утрински весник Датум: 07.04.2005

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
КАМЕРНАТА МУЗИКА НА 20 ВЕК НЕАТРАКТИВНА ЗА ПУБЛИКАТА
РЕЦИТАЛИ НА КОНЦЕРТ МАЈСТОРИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 01.10.2001

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
КАЧУВАЊЕТО ПО ВИСОКА СКАЛА НА ВРЕДНОСТИТЕ
сонатна вецер на камерното дуо кировски

Периодика: Дневник Датум: 21.04.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЛИНИЈА МЕЃУ ЕМОЦИОНАЛНОТО И ДУХОВНОТО
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Утрински весник Датум: 03.04.2000

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
НЕГУВАЊЕ НА ХУМАНИТЕТОТ ВО ЖИВОТОТ И УМЕТНОСТА
IN MEMORIAM - ТОМИСЛАВ ЗОГРАФСКИ

Периодика: Утрински весник Датум: 17.01.2000

Автор: Евгениј Трифков Категорија: критика
ПОТРАГА ПО МОДЕРЕН ИЗРАЗ
кон деновите на македонската музика 98

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.04.1998

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
ДВИЖЕЧКА СИЛА
концерт по повод 50-годишниот јубилеј на сојузот на музичките уметници на македонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.10.1997

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АВТОГОЛ НА СВОЈ ТЕРЕН
за свечениот концерт на македонската филхармонија во чест на 50-годишнината на сојузот на композиторите на македонија

Периодика: Вечер Датум: 23.04.1997

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАН ШТО ЌЕ СЕ ПАМЕТИ
за концертот изведен по повод одбележувањето на јубилејот на факултетот за музичка уметност

Периодика: Вечер Датум: 11.12.1996

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
НЕИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА
кон настапите на гудачкиот квинтет „цирих“ и на Младинскиот камерен оркестар

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.08.1996