Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ИНТЕРЕСНИ ДММ 2015
најава

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 18.03.2015

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
ЗАПЛЕТКАНИОТ БАРТОК МАЗНО ОТПЛЕТКАН ОД ФИЛХАРМОНИЈАТА
роденденски концерт на македонската филхармонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.11.2010

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
КОНЦЕРТ СО ИНСТРУКТИВНА ВРЕДНОСТ
Концерт на квинтетот „Ариранг“

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 21.12.2009

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
СЕКОЈ ДЕН СЕ СВИРИ ДЕЛО ОД ДОМАШЕН КОМПОЗИТОР
ИЗНЕНАДУВАЧКА ШЕСТЅМЕСЕЧНА СТАТИСТИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.2009

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ИЗВОНРЕДЕН ИЗБОР НА ТЕМИ СО „САКСОФОНКВАДРАТ“
Кон концертите на „Саксофонквадрат“ и македонска филмска музика на „Денови на македонска музика“

Периодика: Утрински весник Датум: 29.03.2008

Автор: Јулијана Жабева Папазова Категорија: критика
МУЗИЧКИ ГОВОР НА МАКЕДОНСКОТО МИНАТО
ОТВОРЕНИ ДЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА ВО МОБ

Периодика: Дневник Датум: 27.03.2008

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ТРЕТА ФЕСТИВАЛСКА ВЕЧЕР НА ДММ 2007
Денови на македонската музика

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 30.03.2007

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЗБИЕНА И КВАЛИТЕТНА ПРОГРАМА
Богат концертен Живот со 'Денови на македонската музика"

Периодика: Утрински весник Датум: 07.04.2005

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
КАМЕРНАТА МУЗИКА НА 20 ВЕК НЕАТРАКТИВНА ЗА ПУБЛИКАТА
РЕЦИТАЛИ НА КОНЦЕРТ МАЈСТОРИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 01.10.2001

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ПОД ТЕМНИТЕ ОБЛАЦИ
СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН 2001

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 20.09.2001

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
КАЧУВАЊЕТО ПО ВИСОКА СКАЛА НА ВРЕДНОСТИТЕ
сонатна вецер на камерното дуо кировски

Периодика: Дневник Датум: 21.04.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЛИНИЈА МЕЃУ ЕМОЦИОНАЛНОТО И ДУХОВНОТО
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Утрински весник Датум: 03.04.2000