Автор: Д.Стојановиќ Категорија: критика
МАКЕДОНСКИ СПЕКТАКЛ ГИ ОТВОРИ МАЈСКИТЕ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ
СВЕТСКА ПРАИЗВЕДБА НА „ЛИДИЈА ОД МАКЕДОНИЈА“

Периодика: Вест Датум: 11.05.2005