Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНТОЛОГИСКИ ПРЕСЕК НА МАКЕДОНСКАТА СОЛО-ПЕСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
„СВЕТА СОФИЈА“ – ШТО Е ТОА?

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.10.1969

Автор: Бранислав Пешев Категорија: критика
ПРИЈАТЕН ЕФЕКТ СО СКРОТЕНА АВАНГАРДНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 29.05.1969

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ДОБАР ПРИЕМ НА ТВОРБА ОД ПРОШЕВ

Периодика: Вечер Датум: 11.05.1969

Автор: Н.Н. Категорија: Осврт
ПОФАЛНИ КРИТИКИ ВО РОМАНСКИОТ ПЕЧАТ

Периодика: Вечер Датум: 22.04.1969

Автор: Б. Петровски Категорија: критика
АНСАМБЛОТ СВИРЕШЕ СО ГОЛЕМ ЖАР

Периодика: Вечер Датум: 09.04.1969

Автор: Славољуб Маринковиќ Категорија: Осврт
ИНТЕРЕСНО „СВЕДОЧЕЊЕ“ НА ЕДЕН СОСЕМА ОБИЧЕН ГЛЕДАЧ

Периодика: Вечер Датум: 07.11.1968

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
БАЛЕТСКА КОМПОЗИЦИЈА ОД ВРВНА ВРЕДНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1967

Автор: Т. Ш. Категорија: Осврт
СУПЕРЛАТИВИ ЗА НАШИТЕ МУЗИЧАРИ

Периодика: Вечер Датум: 18.06.1967

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ПОД ЗНАК НА РТФ И ТОМА ПРОШЕВ

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1967

Автор: Ѓ. Поповски Категорија: интервју
ЧУВСТВУВАМ ДОЛГ КОН СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.11.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТОМА ПРОШЕВ: „ПАЈАЖИНА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.04.1963

Автор: К.Г. Категорија: интервју
ТОМА ПРОШЕВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРЕТИОТ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.01.1963