Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
БОРИС ТАНАСКОВ – НОВО ИМЕ ВО МУЗИЧКАТА РЕПРОДУКЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ДИРИГЕНТ СО ВИСОК ТВОРЕЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.05.1974

Автор: Тома Прошев Категорија: есеј
МУЗИЧКАТА КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА КАЈ НАС. МУЗИЧКАТА КРИТИКА НЕ Е ВО ОФАНЗИВЕН ОДНОС КОН СВЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.04.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОЖИВУВАЊЕ НА СИТЕ НИЈАНСИ ВО ЗВУЧНИОТ КОЛОРИТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.11.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РАЗЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1973

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: хроника
СРДЕЧЕН ПРИЕМ И КОРИСНИ КОНТАКТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДИЈАМЕТРАЛНО СПРОТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.04.1973

Автор: В. Категорија: интервју
ТВОРЕЧКИОТ МИР – ГАРАНЦИЈА ЗА УСПЕХ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.06.1972

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СВ. СОФИЈА – СЕ ПОИЗЕДНАЧЕНА ВО ИЗРАЗОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.06.1972

Автор: Васил Попдучевски Категорија: критика
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРИМЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РИСТО АВРАМОВСКИ: „ПСИХОФОНИЈА“.

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.03.1972

Автор: Н. Митревска Категорија: интервју
„СВЕТА СОФИЈА“ – ПРЕДУСЛОВ ЗА НЕШТО УШТЕ ПОКВАЛИТЕТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.10.1971

Автор: Н. М. Категорија: Осврт
ВРЕМЕТО ГИ ПОКАЖУВА ВРЕДНОСТИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.03.1971

Автор: Н.Н. Категорија: критика
ЗАДОВОЛНИ И ПУБЛИКАТА И КРИТИКАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.06.1970