Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗРАБОТЕНА КОНЦЕПЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.12.1975

Автор: В.Т. Категорија: критика
ЗНАЧАЕН ПРИДОНЕС ВО РАСВЕТЛУВАЊЕТО НА ИСТОРИСКИТЕ МОМЕНТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.10.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВИ ИСПОЛНИТЕЛСКИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.08.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.08.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ОДГЛЕДАН СОВРЕМЕН КАМЕРЕН ЗВУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НОВИ ЗВУЧНИ ПРОСТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОБРО-НО НЕ ДО КРАЈ

Периодика: Вечер Датум: 08.04.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПОТРЕБА ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.04.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
РЕДОК МУЗИЧКИ НАСТАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
АФИНИТЕТ КОН СОВРЕМЕНИОТ ИЗРАЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
АФИРМИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕН МУЗИЧКИ НАСТАН

Периодика: Вечер Датум: 30.05.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗДИФЕРЕНЦИРАНА ФИЗИОНОМИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.05.1974