Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
РАЗНОВИДНО И НА НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
МЛАДОСТ И НОВИНИ НА КОНЦЕРТНИТЕ ПОДИУМИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
КАДЕ ОДИ СОВРЕМЕНАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.1977

Автор: С. Ѓуровска Категорија: интервју
ОСНОВНА ОСОБЕНОСТ НА МУЗИКАТА-ХУМАНИЗМОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.05.1977

Автор: Татјана Петковска Категорија: критика
НОВА СРЕДБА СО „ПЕСНА НАД ПЕСНИТЕ“.

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
КВАЛИТЕТНА ПРОГРАМА-НЕСООДВЕТНА ПУБЛИКА И ПОСЕТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНСТАНТНА ПРИСУТНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 22.04.1977

Автор: М.М. Категорија: критика
НОВИ ДОСТИГАЊА И ОБВРСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.10.1976

Автор: М. Маневски Категорија: критика
ВИСТИНСКО СТИМУЛИРАЊЕ НА МУЗИКОЛОШКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1976

Автор: М. Маневски Категорија: критика
СМОТРА НА НАШИТЕ МУЗИЧКИ ДОСТИГАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.10.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗДРЖАНО И НА НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КОНТИНУИРАН ИНТЕРПРЕТАТИВЕН ТРЕТМАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.03.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПУБЛИКАТА СЕ ОСИПУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.02.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МУЗИЧКИОТ ЖИВОТ НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ КОНЦЕНТРИРАН САМО ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.12.1975