Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
МАКЕДОНСКИ РАМПАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.11.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
АПОТЕОЗА НА РЕВОЛУЦИОНЕРНОТО МИНАТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСТИНСКИ ВРЕДНОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 01.06.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС

Периодика: Вечер Датум: 26.12.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СО ПОЛНА ПАРЕА

Периодика: Вечер Датум: 25.11.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ПРОГРАМА СО ПУКНАТИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВА КОНЦЕРТА НА ВИСОКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ЈУГОСЛОВЕНСКА ПРАИЗВЕДБА ПО ОСУМНАЕСЕТ ГОДИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.05.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА СОВРЕМЕНИ МУЗИЧКИ КРСТОПАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.04.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ВО ПРАЗНИЧНА АТМОСФЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.06.1979

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ТРИ ПРАИЗВЕДБИ

Периодика: Вечер Датум: 20.10.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
БЛАГОРОДНА МИСИЈА ВО СОВРЕМЕНОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МАКЕДОНСКОТО КАМЕРНО-СОЛИСТИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1977