Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
СЕКОЈ ДЕН СЕ СВИРИ ДЕЛО ОД ДОМАШЕН КОМПОЗИТОР
ИЗНЕНАДУВАЧКА ШЕСТЅМЕСЕЧНА СТАТИСТИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.2009

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
СОВРЕМЕНАТА КЛАСИЧНА МУЗИКА НЕ Е МАСОВНА КУЛТУРА
Марко Коловски, претседател на СОКОМ за „Денови на македонска музика“

Периодика: Утрински весник Датум: 05.03.2009

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
СКАЛОВСКИ ГИ СТАВИ ТЕМЕЛИТЕ НА НАШАТА УМЕТНОСТ ВО НОВАТА МАКЕДОНСКА ЕПОХА
за монографијата "Тодор Скаловски - Животот и делото"

Периодика: Утрински весник Датум: 24.01.2004

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ДУХОВНА ВЕРТИКАЛА НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА
кон монографијата за животот и делото на академик Тодор Скаловски

Периодика: Утрински весник Датум: 13.10.2003

Автор: Теодора Хаџи Шуме Категорија: критика
БРИЛИЈАНТЕН ЗАВРШЕТОК НА ГОЛЕМАТА МАНИФЕСТАЦИЈА
ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА "ОХРИДСКО ЛЕТО"

Периодика: Утрински весник Датум: 10.09.2003

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ОДЛИЧЕН КОНЦЕРТ
настап на македонската филхармонија на одворањето на охридско лето

Периодика: Утрински весник Датум: 14.07.1999

Автор: Евгениј Трифков Категорија: критика
ПОСТРОГА СЕЛЕКЦИЈА
по деновите на македонската музика

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.04.1998

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
ДВИЖЕЧКА СИЛА
концерт по повод 50-годишниот јубилеј на сојузот на музичките уметници на македонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.10.1997

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
АНГАЖИРАНА ПОЗИЦИЈА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.10.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСООДВЕТНА КОНЦЕПИРАНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 27.09.1984

Автор: Димче Николески Категорија: критика
СТУДИОЗНА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.04.1984

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
РЕВИТАЛИЗИРАНА ДЕЈНОСТ – Хорскиот аматеризам

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.06.1983

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ПРАЗНИК НА ХОРСКОТО ПЕЕЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.06.1981

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ПРОГРАМА СО ПУКНАТИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1980