Автор: Т.Титизов Категорија: критика
РАМНИШТЕ НА ОПАСЕН ПРОВИНЦИЈАЛИЗАМ?

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.03.1965

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
„ЧУДЕСНИОТ МАНДАРИН“, „СИМФОНИСКИ ТРИПТИХОН“ И „ЛИЦИТАРСКО СРЦЕ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.06.1963

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
ОБНОВЕНАТА „КОПЕЛИЈА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1963

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
ЕЛИЦА ПОПОВСКА КАКО ЖИЗЕЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.04.1963

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
ЕЛПИДА ПАКОВСКА КАКО ЖИЗЕЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.04.1963

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ СОЗРЕАНА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.03.1963