Автор: Димче Николески Категорија: критика
ТВОРЕЧКИ ДОСТРЕЛИ
40 години ЗКМ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 30.10.1987

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА СКОПСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.01.1957