Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
МУЗИЦИРАЊЕ ШТО ПЛЕНУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.08.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ИНТЕРЕСНО И НЕСЕКОЈДНЕВНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.02.1975