Автор: Марко Коловски Категорија: критика, аудио
АМБИВАЛЕНТЕН ВПЕЧАТОК – ДММ 2015
најава на деновите на македонската музика

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 03.04.2015

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ИНТЕРЕСНИ ДММ 2015
најава

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 18.03.2015

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
ТЕШКОТО ПО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
војсководецот го има во народните песни но не и во народните ора

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.03.2010

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
УСПЕХ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА НА САРАЕВСКАТА ЗИМА
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.03.2005

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
СВЕТОТ Е ДОЛЖЕН ДА ПОМНИ И ДА СЕ ПОТСЕТУВА
комеморативен концерт на филхармонијата

Периодика: Дневник Датум: 14.03.2000

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
О, ТЕШКОТО!

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1990

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДЕН ЧЕКОР НАПРЕД

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1975

Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
УСПЕШЕН НАСТАП НА КУД „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.06.1960

Автор: Тома Прошев Категорија: критика
„ТАНЕЦ“ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Разгледи Датум: 12.08.1956

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ДВА УСПЕШНИ КОНЦЕРТИ НА МАКЕДОНСКИОТ ДРЖАВЕН АНСАМБЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.09.1950

Автор: Аспарух Хаџиниколов Категорија: критика
ЗА НЕКОИ КОРЕОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО НАШИТЕ НАРОДНИ ОРА
по повод октомвриските фестивали во битола и во штип

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1947